Om oss


 

Företag

Ett bolag med tekniska lösningar

Vi är ett företag som består av entusiastiska och motiverade människor vars passion är att bygga konstruktionsramar för fastigheter med prefabricerade element och skräddarsydda tekniska lösningar.

Vi är fokuserade på byggmaterial inklusive konstruktionsstål, prefabricerad betong, korrugerat taktäckning och sandwichpaneler i stål.

Kunder som väljer oss kan vara säkra på att deras projekt kommer att hanteras av en erfaren och pålitlig partner helt från idé till relationsdokumentation.

Vi vet att våra kunder har nytta av att arbeta med leverantörer av konstruktionsramar, så vi strävar efter att erbjuda de mest konkurrenskraftiga och högkvalitativa lösningar för att hela tiden ligga steget före andra aktörer på marknaden.

Sedan etableringen 2008, har Marsalis Bygg Sverige AB fullfört mer än 30 projekt i Sverige.

Genom samarbete med leverantörer av konstruktionskomponenter samt integreringen av dessa i våra projekt, kan vi garantera bästa kvalitet till ett lågt pris för ett specifikt projekt oavsett dess placering.

Vi är ett internationellt företag med huvudkontor i Tallinn, Estland samt dotterbolag i Sverige, Norge, Finland och Litauen.

För de som är bekanta med Marsalis Bygg Sverige AB, brukar vår marknadsföring brukade ligga steget efter det arbete vi utför, men det har vi nu löst.

Arbetsmiljö

Ett företag med fokus på hälsa och säkerhet

Vi vill främja en god arbetsmiljö och uppmuntrar alla inom vårt företag att bidra till detta.

Vårt mål är att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö, vilket också är en kontinuerlig process i vårt företag.

Vi strävar efter att främja samarbete mellan arbetsgivare och anställda för att uppnå en god arbetsmiljö.

I syfte att minska vår miljöpåverkan, har vi en särskild fokus på avfallshantering, kemiska produkter, energi och transport.

Vi fokuserar på förbättringar i arbetsmiljön för både våra leverantörer och våra underleverantörer.

För att få särskilt stöd för arbetsmiljöförbättringar, är Marsalis Bygg Sverige AB medlem i organisationen Sveriges Byggindustrier.

Principer

Följande är våra huvudsakliga principer i vårt dagliga arbete:

 • Förändring och ständig förbättring
 • Tillförlitlighet och fullgörande av åtaganden
 • Transparent och öppen kommunikation
 • Flexibilitet
 • Säkerhet

 

Nyckeltal

 • 5 företag i gruppen
 • 10 samtidigt genomförda projekt
 • 180 anläggningsarbetare på företaget
 • 350 anställda i koncernen
 • 2 000 000 Euro genomsnittlig omsättning per projekt
 • 50 000 000 Euro årlig omsättning

 

Företagskultur

Om du sugen på utmaningar och redo för konstant personlig utveckling, då är Marsalis Bygg Sverige är rätt företag för dig. Varje medlem av vårt team känner att endast himlen är din gräns och alltid är redo att lära mer och utvecklas.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att kommunicera med varandra, såväl sinsemellan som med våra kunder och partners. Därför är vi också alltid medvetna om den senaste utvecklingen på marknaden, kundens behov och framtida möjligheter.

Marsalis Bygg Sverige söker hela tiden efter anställda som är motiverade och angelägna om att växa yrkesmässigt. Vi försöker alltid hitta de mest lämpliga arbetsuppgifterna för varje person, så att man faktiskt kan upptäcka sin yttersta potential.

Med vår horisontella hierarki och enkla kommunikationsstruktur, anser vi att alla anställda har en möjlighet att påverka bolagets framtida inriktning och strategi.