Kv. Braxén 19, handels- och administrationsfastighet, Linköping, Sverige

Kv. Braxén 19, handels- och administrationsfastighet, Linköping, Sverige

Denna gamla fastighet renoverades delvis genom bevarandet av den ursprungliga arkitekturen och därtil ge den en ny, modern stil. Projektet genomfördes i centrala Linköping och således var logistikplaneringen särskilt intressant. Projektet genomfördes utan att shoppingcentret i fastigheten behövde stängas.

Totalyta på fastigheten – 3 000 m2.

Projektet kommer att klassas som en grön fastighet.