Vattenfall kontorsbyggnad i Luleå, Sverige

Vattenfall kontorsbyggnad i Luleå, Sverige

Det nya kontoret byggs i området Porsögården, intill Luleås tekniska universitet och Luleå Science Park. Porsögården ligger drygt fyra kilometer nodväst om centrum. Byggnaden blir i tre plan med en bruttoarea på 6.200 kvm.
Kontoret beräknas att stå färdigt hösten 2016.

 

Länk till www.webbkameror.se websida.