Vattenfall, Jordbro, Sverige

Vattenfall, Jordbro, Sverige

Vattenfall Jordbro är en av Sveriges största kraftvärmeverk som producerar värme och elektricitet av 100 % biobränsle. Som bränsle används återvunnet trä, bestående av avfall från byggindustrin, men också andra bränslen kan användas. Pannan har en total kapacitet på 64 MW; 43 MW värme och 20 MW elektricitet. Kraftverket i Jordbro levererar värme till ungefär 33,000 hus och hushållselektricitet till ungefär 6,500 hem.