Järnmalmsgruvor i Kiruna, Sverige

Järnmalmsgruvor i Kiruna, Sverige

Gruvan i Kiruna är den största och mest moderna underjordiska järnmalmsgruvan i världen. Gruvan har en malmkropp som är 4 kilometer (2.5 miles) lång, 80 meter (260 ft) till 120 meter (390 ft) tjock och når ett djup på upp till 2 kilometer (1.2 mi). Sedan gruvdriften börjande på området 1898 har gruvan producerat över 950 miljoner ton malm.