Rosersbergs postterminal, Arlanda, Sverige

Rosersbergs postterminal, Arlanda, Sverige

Den största postterminalen i Sverige. En del av stora investeringar i terminalsystemet som sysselsätter ca 500 personer. Terminalens geografiska placering möjliggör omlastning av stora mängder gods från tåg, flygplan och vägtransport.

Totalyta på terminalen – 49 000 m2.