Kunskap och kulturcentrum, KKC Askersund, Askersund, Sverige

Kunskap och kulturcentrum, KKC Askersund, Askersund, Sverige

Den kunskap och kulturella centrum har ett bibliotek, fritidsanläggning, café, matsal och en kulturell sal som rymmer 500 personer.