KV 62 avfallshanteringsläggning, Linköping, Sverige

KV 62 avfallshanteringsläggning, Linköping, Sverige

Byggnaden liknar avfallsförbränningsanläggningen som ligger i närheten.

Det är ett 80 MW kraftverk som producerar 500 GWh energi, vilket är ungefär det årliga energibehovet för cirka 25 000 bostäder.

Anläggningens panna eldar ca 230 000 ton avfall per år.